ÄNDAMÅL

Wulfcronska familjestiftelsen skall ha till ändamål:a) att bereda släktmedlemmar bärande namnet Wulfcrona möjligheter till studier vid universitet eller högskola, dock längst till det år den studerande fyller 30 år ochb) att i övrigt ge behövande släktmedlemmar bärande namnet Wulfcrona ekonomiska bidrag.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SEB nr 529
Organisationsnummer:802003-7456
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS