ÄNDAMÅL

Att stödja och befrämja forskning rörande orsak och behandling av diabetes och dess komplikationer, samt befrämja undervisning på alla nivåer inom området. I ändamålet ingår att ett pris kan instiftas för utmärkta forsknings- eller utbildningsinsatser inom området. Stiftelsens tillgångar skall utgöras av: – vad undertecknade lämnar i gåva till stiftelsen; – vad som genom testamente, gåva eller annorledes tillfaller stiftelsen; – vad som tillfaller stiftelsen genom anslag från landstinget, kommuner eller andra myndigheter, samt – avkastningen från stiftelsens tillgångar som inte tas i anspråk för fullföljande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning
Organisationsnummer:802424-6285
Adress:
  • Kerstin Brismar
  • Sonja Kovalevskys gata 2 lgh
  • 11366 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-302525
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Kerstin Brismar
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS