ÄNDAMÅL

Kapitalet skall bibehållas oförändrat. Avkastningen används i främsta rummet inom Bollnäs församling vari inbegripes Annefors och Katrinebergs kapellag, kyrkoskrivna och fattiga personers behov, vilka ej åtnjuta fattigvård och i övrigt sådana Bollnäs borgerliga och kyrkliga kommunders behov, som ej enligt lag skall främjas av kommunala medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg och Otto Schenströms donationsfond
Organisationsnummer:886500-1567
Adress:
  • Box 236
  • 821 23 BOLLNÄS
Telefonnummer:0278-279 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 716 578 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS