ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det sjöfartshistoriska området och i samband därmed förvalta och till eftervärlden bevara den kulturhistoriskt värdefulla donerade egendomen samt egendom som på annat sätt kan komma att tillföras stiftelsen. Stiftelsen skall ävenså eftersträva, att få de nautiska föremålen exponerade på museum eller annan institution, där tillgång för allmänheten kan beredas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Malmros Sjöfartshistoriska stiftelse
Organisationsnummer:847000-8676
Adress:
  • Fränngård
  • Clementsgatan 8
  • 231 51 Trelleborg
Telefonnummer:070-830 08 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Sjökapten Lars E Fränngård
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS