ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes, enligt beslut av personalkonferens och rektor, till förmån för Rinmansskolans elever.Utdelning skall företrädesvis användas för – stipendium för fortsatt utbildning,- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av materiel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rinmansskolans stipendiestiftelse
Organisationsnummer:818000-7653
Adress:
  • Eskilstuna kommun
  • Finansavdelningen
  • 631 86 ESKILSTUNA
Telefonnummer:016-10 10 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:938 485 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS