ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år.

Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande äldre, sjuka, ensamstående eller handikappade inom det område som motsvaras av f d Karlshamns stad.

Avkastningen skall företädesvis tilldelas änkor och barn efter köpmän och hantverkare, stats- och stadstjänstemän samt befäl i handelsflottan. De, vars fäder eller förfäder länge tillhört Karlshamns samhälle hava ytterligare företräde till pensions erhållande. Sådana personer som erhåller pensioner idag skall bibehålla dessa under sin livstid. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlshamns stads pensionskassefond
Organisationsnummer:836200-8560
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS