ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet och att disponibel avkastning inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Disponibel avkastning skall användas

i första hand som understöd åt behövande kroniskt lungsjuka bland lägre befäl och meniga vid flottan, förträde ges åt personal som har tillhört Stockholms Örlogsstation och Ostkustens Örlogbas samt tillhör eller har tillhört Ostkustens marinkommando och

i andra hand som understöd åt behövande inom flottan som lider av andra sjukdomar, företräde ges åt befäl i lägre grader och meiga. Även här skall de som har tillhört Stockholms Örlogsstation och Ostkustens Örlogbas samt tillhör eller har tillhört Ostkustens marinkommando i första hand komma ifråga till understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Apotekaren Knut Ljungbergs stiftelse
Organisationsnummer:802405-7179
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-788 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS