ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga.
Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.
Utomriket bosatta utlänningar må ej tillgodoses, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ragnar Söderbergs stiftelse
Organisationsnummer:802008-1306
Adress:
  • Box 7079
  • 103 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:0727-403951
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS