ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja aktiviteter för elever vid Rådmansö skola som skolan ej har möjlighet att bekosta till exempel studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material med mera. Stiftelsen kan lämna bidrag för att uppfylla stiftelsens ändamål såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Rådmansöhallens stiftelse
Organisationsnummer:802480-8274
Adress:
  • Arne Jansson
  • Gamla vägen 2
  • 760 15 GRÄDDÖ
Telefonnummer:070-944 64 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS