ÄNDAMÅL

Af fondens afkastning ska årligen en tjugondel läggas till kapitalet men får afkastningen icke i vidare mån användas till kapitalökning. Återstående nitton tjugondelar skola användas till hjelp åt yngre lofvande mån eller qvinnor för deras utbildning eller åt dugande personer i deras verksamhet. Om och i den mån behof af extra understöd åt gamla eller mindre arbetsdugliga föreligger, må tillgängliga medel äfven användas för sådant ändamål. ERforderligt underhåll af Sederholmska grafkoret ska ock bekostas ur fondens afkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sederholmska Donationsstiftelsen
Organisationsnummer:819001-5795
Adress:
  • Nyköpings kommun
  • 61183 Nyköping
Telefonnummer:0155-248000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS