ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja Högskolans Studentförening och vara ägnad att bidraga till de intellektuella intressena inom föreningen, främjande exempelvis genom inköp av lämpliga böcker till biblioteket, premier till någon eller några av dem som under årets lopp hållit intressanta och väl utarbetade föredrag inom föreningen o.s.v.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Professor Svante Arrhenii stiftelse
Organisationsnummer:802402-7826
Adress:
  • Stockholms Universitet Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 219 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS