ÄNDAMÅL

Av räntan å Peter Carl Noraeus stipendiefond utdelas årligen av Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet till studerande i juridik vid högskolan ett stipendium å det belopp om fulla hundratal kronor, vartill den disponibla ränteavkastningen lämnar tillgång. Stipendiet tilldelas studerande, som vid förende hänsyn till studiebegåvning, flit och ekonomiskt behov finnes därav förtjänt. Studerande, som tillika är amanuens vid fakulteten eller som innehar annat stipendium, är icke på grund därav förhindrad att erhålla stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Peter Carl Noraeus stiftelse
Organisationsnummer:802402-7677
Adress:
  • Stockholms universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS