ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrivs i för stiftelsen gällande stadgar tilldodose alla eller något av nedanstående syften: . Att förvalta stiftelsens egendom och utöka dess samlingar. . Att på ett modert sätt sprida kunskapen om hur vår nutida musikscen har vuxit fram från det sena 50 talet. . Att främja musikvetenskaplig forskning inom området populärmusik. . Att arbeta för att levandegöra 60 talsmusiken genom konserter och publika evenemang.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Popnördspoddens stiftelse
Organisationsnummer:802481-4231
Adress:
  • Dennis Olsson
  • Ölandsgatan 42
  • 116 63 Stockholm
Telefonnummer:08-6509235
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:90 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS