ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrivs i för stiftelsen gällande stadgar tilldodose alla eller något av nedanstående syften:. Att förvalta stiftelsens egendom och utöka dess samlingar.. Att på ett modert sätt sprida kunskapen om hur vår nutida musikscen har vuxit fram från det sena 50 talet.. Att främja musikvetenskaplig forskning inom området populärmusik.. Att arbeta för att levandegöra 60 talsmusiken genom konserter och publika evenemang.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Popnördspoddens stiftelse
Organisationsnummer:802481-4231
Adress:
  • Dennis Olsson
  • Ölandsgatan 42
  • 116 63 Stockholm
Telefonnummer:08-6509235
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:90 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS