ÄNDAMÅL

§ 2. Fondens årliga avkomst eller avkastning skall användas för utdelning endera till välartade barn inom församlingen för fortsatta studier efter avslutad folkskola eller till personer, som efter annat arbete önska genomgå folkhögskola eller taga studenten, eller genomgå särskild utbildning för ett visst yrke, med iakttagande av att barn eller person, som en gång erhållit utbildningsbidrag enligt ovan, äger företrädesrätt erhålla nytt stipendium påföljande år tills utbildningen prövas böra vara avslutad, allt under villkor att personen ifråga visar flit och mycket gott uppförande. Intet bidrag eller stipendium från donationsfonden får sättas under 150: kronor per år räknat, men däremot till högre belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pontus Nohres Stiftelse I
Organisationsnummer:879000-3670
Adress:
  • Skinnskattebergs kommun
  • Box 101
  • 739 22 Skinnskatteberg
Telefonnummer:0222-45050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS