ÄNDAMÅL

Tillgänglig avkastning för utdelning skall användas vid kommunala grundskolan i Nyköping för: – premium, stipendium eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne och god kamratanda (dock poängteras icke ”berömvärd flit”, då detta är svårt att objektivt mäta) – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid grundskolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning, dock ej för sådan vid Nyköpings kommuns gymnasieskola eller – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Premie och Stipendiestiftelsen vid Nyköpings kommuns grundskola
Organisationsnummer:819001-5472
Adress:
  • S-E-Banken
  • Stiftelseförvaltningen, ST M6
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0155-24 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS