ÄNDAMÅL

Avkastningen ska användas till ekonomisk hjälp åt ynglingar och män, vilka önska utbilda sig till präster i svenska kyrkans tjänst, men som sakna egna medel och vilka föräldrar eller målsmän icke äro i stånd att bekosta utbildningen. Då ändamålet med donationen är att söka åt svenska kyrkan förvärva dugande krafter, må till stipendiater utses allenast personer, som med hänsyn till karaktär och begåvning synas hava förutsättningar att kunna bliva goda kyrkans tjänare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ottil och Emil Mattons stiftelse av år 1917
Organisationsnummer:817602-0462
Adress:
  • Uppsala stift
  • Box 1314
  • 751 43 Uppsala
Telefonnummer:018-680700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS