ÄNDAMÅL

Attt stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier i ekonomi och juridik med särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransktalande länder. Om detta inte skulle vara möjligt, skall stiftelsen i stället stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier i ekonomi och juridik med särskild inriktning mot den svenska integrationen med spansk- och portugisisktalande länder. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att dels ge anslag till en gästprofessur vid Handelshögskolan i Umeå med speciell inriktning av det slag som angivits ovan och dels anslå medel till stipendier för enskilda forskare och studerande vid Handelshögskolan i Umeå. Anslagen skall fördelas på så sätt att stiftelsen förblir skattebefriad. Därestförutsättning för anslag enligt ovan inte längre föreligger eller stiftelsens avkastning inte tillfullo på ett tjänligt sätt kan användas till ovan angivet ändamål, kan istället anslag lämnas till den vetenskapliga undervisning som bedrivs vid Handelshögskolan i Stockholm, annat universitet, högskola eller vetenskaplig institution.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per och Eivor Wikströms stiftelse
Organisationsnummer:894003-4211
Adress:
  • Åke Fredholm
  • Torsviksvägen 16, 5 tr
  • 181 34 Lidingö
E-post:ake.fredholm@email.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Åke Fredholm
Tillgångar:39 695 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS