ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att mot ersättning, som bestäms av styrelsen, i stiftelsens fastigheter bereda plats åt äldre damer, vars förmögenhetsvillkor anses kunna berättiga dem att komma i åtnjutande av de förmåner stiftelsen kan erbjuda. Sjuka personer må inte intagas i hemmet ej heller må obotligt sjuka vistas där någon längre tid. Om stiftelsens medel därtill skulle föreslå, äger styrelsen tilldela pensionär ekonomisk hjälp. Om styrelsen finner att stiftelsens verksamhet inte längre kan fortsätta som föreskrivs i stadgarna, äger styrelsen rätt att förvandla stiftelsens tillgångar i pengar samt sedan använda räntan till utdelning till sådana äldre damer, som annars skulle kunna ha kommit i åtnjutande av de förmåner som omnämns ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellida och Alex Lagermans stiftelse
Organisationsnummer:857202-9711
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:‭031-62 25 16‬
E-post:stiftelsesupport.goteborg@seb.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 255 070 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS