ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning, utbildning, entreprenörskap och kultur. Stiftelsens ändamål ska främjas genom stipendier, bidrag, anslag eller priser till enskilda personer, högskolor, universitet eller organisationer. Kulturella ändamål ska främjas främst genom bidrag till Birthe & Per Arwidsson Stiftelsen. Styrelsen avgör vilket eller vilka av stiftelsens ändamål som från tid till annan ska främjas. Stiftelsens ändamål ska i första hand främjas genom den löpande avkastningen på stiftelsens tillgångar. Avkastning som inte nyttjas får användas för främjande av stiftelsens ändamål senare år. Om stiftelsens kapital efter fem år från stiftelsens bildande inte överstiger 1 miljon kronor får kapitalet överförs till Birthe & Per Arwidsson Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Arwidsson Stiftelsen
Organisationsnummer:802481-6681
Adress:
  • Arwidsro Fastighets AB
  • Box 55938
  • 102 16 Stockholm
Telefonnummer:070-4963278
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS