ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att underlätta och förbättra tillvaron för fysikt funktionsnedsatta barn och ungdomar upp till 18 år, såväl genom att utge bidrag direkt till ifrågavarande privatperson som genom att stödja forskning inriktad mot hjälpmedel för eller behandling av sådana funktionsnedsättningar. Stiftelsen får lämna bidrag direkt till privatperson endast om det syftar till betalning av – hjälpmedel som inte kan finansieras av det allmänna, – resa eller annan rekreation, – studier eller uppehälle vid utbildning, eller – medicinsk behandling som kan antas förbättra livskvalitén för vederbörande. Stiftelsen skall också, intill omfattning av 10 % av de medel som finns tillgängliga för ändamålet enligt 3 §, årligen utge bidrag till främjande av barncanserforskning genom organisation som styrelsen vid varje tillfälle bestämmer. Stiftelsen skall vidrae verka för att Per Olof Skerups verksamhet som fastighetsägare och hyresvärd kan leva vidare efter hans bortgång, i samma anda som han själv bedrivit den. Stiftelsen skall därvid särskilt tillse att fastigheterna förvaltas kompetent och kostnadseffektivt, med bibehållen hyresgästnöjdhet och på ett långsiktigt hållbart sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pelle Skerups stiftelse för handikappade barn och ungdomar
Organisationsnummer:802481-3787
Adress:
  • Per Olof Skerup
  • Limhamnsvägen 32
  • 217 59 Malmö
Telefonnummer:046-18 21 92
E-post:alexander@proforma.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS