ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att a) förvärva, förvalta och äga aktier i aktiebolaget Structor, direkt eller indirekt exempelvis genom annat bolag, och b) främja forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet och annan likartad verksamhet. Fördelning mellan ändamålen får ske efter vad som befinns lämpligt för respektive år och det finns härvid inget hinder mot att främja enbart ett av ändamålen. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan verksamhet, inom ramen för Stiftelsens ändamål. Stiftelsen får avyttra aktier i ovan nämnda bolag under förutsättning att en enhällig och på en gång närvarande styrelse fattar beslut därom vid två på varandra följande styrelsemöten. Mellan dessa två styrelsemöten ska det gå minst en månad i tid. Om så sker ska Stiftelsen enbart främja ändamål under b. ovan. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får Stiftelsen använda såväl löpade avkastning som dess kapital, dock med beaktande av stiftelselagens krav på varkatighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes stiftelse – Structorstiftelsen
Organisationsnummer:802481-2003
Adress:
  • Mats Texte
  • Upplandsgatan 79
  • 113 44 Stockholm
Telefonnummer:0706-938420
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS