ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att: a, främja vetenskaplig forskning Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att dela ut bidrag till nedanstående föreningar, så länge dessa finns kvar och uppfyller sitt ändamål. – Hjärnfonden, 802017-8664 -Cancerfonden, 802005-3370 -Hjärt- och Lungfonden, 802006-0763 b, hjälpa människor i nöd, som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, eller som fallit offer för väpnade konflikter eller liknande. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att dela ut bidrag till Läkare utan Gränser, 802017-2360, så länge föreningen finns kvar och uppfyller sitt ändamål. c, lämna bidrag till allmänna arvsfonden Utdelningen ska ske med lika delar till ovan nämnda föreningar, respektive allmänna arvsfonden, dvs. med 1/5 till vardera organisation. Om någon av ovanstående föreningar skulle upphöra med sin verksamhet, alternativt helt ändra inriktning på sin verksamhet eller av något annat skäl skulle ifrågasättas ur ett etiskt, hållbart eller liknande perspektiv, kan förvaltaren välja att ge bidrag till annan organisation med motsvarande eller liknande ändamål som ovanstående organisationer hade vid stiftelsens bildande. Den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar, samt kapitalvinsten som uppkommit vid omsättning av stiftelsens tillgångar kan användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. För att bevara stiftelsens realkapital ska 10 % av stiftelsens årliga avkastning, efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader, överföras till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof Peterssons Stiftelse
Organisationsnummer:802480-6179
Adress:
  • Swedbank AB, Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390123
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS