ÄNDAMÅL

Ändamålet för stiftelsen är skötsel av O och A. Hellerås familjegrav på Täby nya kyrkogård, för ordnandet av blommor på graven – blandade rosor; För ordnandet med en krans till jul, samt för rengöring av gravsten och fris när så är erforderligt. Återstoden av räntan ska användas till ålderdomshemmet i Täby för ordnandet av kaffe eller liknande förtäring åt pensionärer som uppmuntran vid helger etc. Minst en tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O och A Hellerås stiftelse för gravskötsel
Organisationsnummer:802480-6278
Adress:
  • Täby Församling
  • Box 208
  • 183 23 Täby
Telefonnummer:08-580 035 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS