ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning och kapital må utdelas – företrädesvis som bidrag till bostadskostnader – åt i testamentet avsedda personer, dock att utdelningen icke må användas för ändamål, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norénska stiftelsen
Organisationsnummer:852000-1135
Adress:
  • Mölndals stad
  • 431 82 Mölndal
Telefonnummer:031-3151000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS