ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att samla in medel och med dessa utveckla ett långsiktigt, hållbart och globalt sammanhållen forskning och utveckling med fokus på hållbar miljö utveckling genom att främja personer och organisationer vars insatser utvecklar innovationer , individer och organisationer inom detta område. För att stärka det långsiktiga arbetet kommer stöd att erbjudas till operativa personer och organisationer som fokuserar på en hållbar global miljö utveckling genom att stötta mötesplatser som stödjer en hållbar global miljö utveckling, driva egna projekt i enlighet med syfte. Dela ut stipendier till personer som verkar inom området. Samverka med andra stiftelser, fonder och organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordic Research lnstitute of global environmental cooperation lnsamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-8604
Adress:
  • Nordeway AB
  • Gustav III:s Boulevard 34
  • 169 73 Solna
Telefonnummer:070-2899955
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS