ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja poliser och brandmän i Sverige som i sin tjänst eller på grund av sin yrkesroll skadat sig, utsatts för våld eller allvarligt hot. Skadorna kan vara såväl fysiska som psykiska. Vid dödsfall i tjänsten eller då dödsfallet kan antas ha samband med tjänsteutövningen ska även anhöriga till den avlidne kunna främjas. Främjandet ska ske genom att ekonomiskt stöd utbetalas direkt till den drabbade eller till den avlidnes anhöriga. Stöden kan exempelvis avse stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadskostnader eller generellt ekonomiskt stöd. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av stiftelsens medel som stiftelsens kapital. Kapitalet får dock inte förbrukas med mindre än att stiftelsen uppfyller kraven på varaktighet enligt stiftelselagen. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen under en tidsrymd om minst 20 år från och med bildandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Normanstiftelsen
Organisationsnummer:802481-9669
Adress:
  • Bengt Norman
  • Floragatan 10
  • 114 31 Stockholm
Telefonnummer:070-7172731
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS