ÄNDAMÅL

Att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation genom bidrag till enskilda, juridiska personer, institutioner eller stiftelser främja sådan forskning och utveckling på högskolenivå eller motsvarande, som avses i lagen om statlig inkomstskatt, § 7 mom 6 och som kan antagas vara av betydelse för den skogliga och skogsindustriella verksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas i norra Sverige, företrädesvis med anknytning till privatskogsbruket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norra Skogs Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:888400-6563
Adress:
  • Box 4076
  • 904 03 Umeå
Telefonnummer:010-5831000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 518 288 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS