ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning huvudsakligen avseende hund- och tamkattsreproduktion men också etologi och sjukdomar hos hundar och tamkatter. Stiftelsen ska främja sina i ingressen angivna syften genom att ur den löpande nettoavkastningen på sin förmögenhet och efter ansökan årligen utge bidrag till i Sverige, Finland, Norge eller Danmark bedriven forskning jämte administrativa kostnader med högst 10 % av det till forskning beviljade beloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mats F. och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802481-5865
Adress:
  • Mats Forsberg
  • Fjällbo 110
  • 755 97 Uppsala
Telefonnummer:0708-363693
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS