ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas under två på varandra följande år som premium, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning, liksom hela ränteavkastningen det tredje året, lägges till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas utan föregående ansökan av högtidslandskapet den 30 april till någon nationen tillhörig, vid universitetet närvarande studerande. Företräde må givas den som ägnat sina studier åt något av ämnena inom den matematiska ämnesgruppen eller konsthistoria.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mats Carlborgs Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6673
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:070-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS