ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning och förvalta de gåvomedel som skänkts av enskilda och institutioner till minnesfonden för att hedra minnet av professor Mats Rehnberg.Av fondens årliga behållna avkastning läggs 20 % till fondens kapital. Vid sammanträde senast den 24 oktober varje år skall Nordiska museets nämnd besluta om disposition av behållen avkastning per den 30 juni (budgetårets slut).Den återstående avkastningen skall utgöra stipendier till unga forskare och studerande i etnologi med anknytning till Institutet för folklivsforskning och utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser o dyl med anknytning till pågående forskning. Stipendiet är avsett för mottagarens utbildning och utgör inte ersättning för arbete. Stipendier kan beviljas för alla slags etnologiska teman. Prioritet kan ges sådana vilka behandlar svenskt arbetsliv. Stipendiet skall utdelas varje år i samband med Nordiska museets årsdag den 24 oktober.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Mats Rehnbergs minnesstiftelse
Organisationsnummer:802406-3847
Adress:
  • Box 27820
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:08-519 54 600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS