ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag till undervisning eller utbildning. Detta skall ske genom att stiftelsen årligen utger bidrag till en eller flera personer eller grupper med anknytning till i första hand Kronobergs län, i andra hand Småland, i tredje hand Götaland och i fjärde hand Sverige som utövar ett kulturellt arbete inom främst teater, musik och konst eller i övrigt främjar kulturlivet. Av stiftelsens årliga avkastning skall – sedan skatter och förvaltningskostnader betalats – 10 % av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall användas för tillgodoseende av ovanstående ändamål. Stiftelsens kapital får ej tas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta (Meg) Göthe-Dalgrens Stiftelse
Organisationsnummer:802481-4561
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS