ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska utöva välgörenhet, genom stipendier/stöd till opinionsbildning, grävande journalistik, litterär verksamhet av facklitteratur och angelägna samhällsfrågor samt främja forskning och utveckling företrädesvis inom områdena byggteknik, energi, innemiljö och hälsa/medicin. Stiftelsen kan ge stipendier/stöd inom områdena vård, skola, omsorg samt samhällsfrågor inom välfärd, ekonomi, teknik och medicin. Stiftelsens verksamhetsområden kan exemplifieras av: – Välgörenhet: medel för mat, kläder, transport och trivselfrämjande åtgärder för människor på äldreboenden, funktionsvarierade samt sjuka (företrädesvis barn) och deras anhöriga oavsett vistelse på vårdinrättning eller hemmet. – Stipendier/stöd som erkänsla för väl utfört prestation och personligt mod exempelvis i samhällsfrågor, till journalistisk eller litterär verksamhet, debattböcker, facklitteratur och opinionsbildning. – Stipendier/stöd till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsarbeten. Prioriterade projekt behandlar bättre, billigare byggande som ger hälsofrämjande boende. Projekt inom byggteknik, energi, innemiljö, hälsa och medicin prioriteras. – Stipendier/stöd till studerande vid högskolor och universitet i Norden (lovvärda examensarbeten i grundutbildningen, licentiand- och doktorandarbeten). Bidrag ges till enskilda personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Margareta Johanssons och Christer Harrysons Stiftelse – Stiftelsen för bättre och billigare byggande och boende samt hälsofrämjande åtgärder med förbättrad livskvalitet
Organisationsnummer:802481-5998
Adress:
  • Sommarvägen 13
  • 311 42 Falkenberg
Telefonnummer:0707-982250
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:200 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS