ÄNDAMÅL

Anordnande, inredning och underhåll av ungdomslokaler för såväl manlig som kvinnlig ungdom, vilka lokaler skola stå under överinseende av kommunalt organ eller av staden godkänd organisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar
Organisationsnummer:819001-5548
Adress:
  • Nyköpings kommuns samförvaltade stiftelser
  • S-E-Banken, Stiftelser och företag, S 3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0155-24 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS