ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsyfte är att arbeta med sådant vars godhet det inte råder någon meningsskiljaktighet i mellan majoriteten av praktiserande muslimer i Sverige. 1. Stiftelsens första ändamål är att bedriva sådan verksamhet som krävs för att stärka och underlätta för muslimerna i Sverige. Exempel på detta kan vara att bilda företag vars syfte är att öla muslimers och övriga samhällets nivå av kunskap, etikett och beteende. Stiftelsen kan även starta företag vars syfte är att motverka islamofobi och hatbrott mot muslimer. 2. Det andra ändamålet är att arbeta med utbildning i form av att lära ut svenska till de äldre som inte kan, starta läxhjälpsverksamheter för barn och dylikt. Stiftelsens huvudfokus bör dock vara att fokusera på sociala hjälpverksamheter och välgörande ändamål såsom att hjälpa de utsatta i samhället genom att förse dessa med mat och även hitta andra läsningar för att mer långsiktigt hjälpa dessa människor, hjälpa änkor i behov av stöd, stötta sjuka patienter på olika sätt och andra verksamheter vars syfte är att underlätta för människor i någon form av svårighet. För att nå ändamålen har stiftelsen rätt att starta dotterbolag vars syfte är att driva in vinst till insamlingsstiftelsen, så länge dessa inte motverkar ändamålen. Stiftelsen kan stödja, stimulera och vara delägare i bolag som har ett rent vinstsyfte med villkoret att bolagets arbete inte krockar med stiftelsens ändamål på ett tydligt sätt. Vinst som flyter in i insamlingsstiftelsen skall därefter användas för att främja syftet och ändamålen. Stiftelsen kan samarbeta med och bidra till vilka organisationer som helst med villkor att styrelsen inte anser att det krockar med något ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Madinah insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-4117
Adress:
  • Stora sällskapets väg 46
  • 127 31 Skärholmen
Telefonnummer:076-906 33 04
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS