ÄNDAMÅL

1.Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade. Medel som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för här angivet ändamål. 2.Stiftelsen skall även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder, men efter prövning från fall till fall även på andra håll. 3. Därjämte skall Stiftelsen främja bibelmission samt tidningsmission och annan litteraturmission i Sverige och andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Läkarmissionen stiftelse för filantropisk verksamhet
Organisationsnummer:802005-9989
Adress:
  • 162 88 VÄLLINGBY
Telefonnummer:08-6200200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS