ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till förvärv av museiföremål. Det till stiftelsen hörande kapitalet må inte förminskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Major Carl Noréus Museistiftelse
Organisationsnummer:818000-1623
Adress:
  • Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna kommun
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:016-710 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS