ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att äga och förvalta fastigheter belägna i Levide socken på Gotland och därtill angränsande socknar för uthyrning av lägenheter till bosatta i och lokaler till företag, föreningar och organisationer i övrigt med verksamhet i Levide socken på Gotland och därtill angränsande socknar samt, om överskottet från bostads- och lokaluthyrningen räcker därtill, i andra hand idka värdepappershandel och kapitalförvaltning i övrigt samt främja utvecklingen av den allmänna boendemiljön för bosatta i Levide socken, stödja icke-politisk föreningsverksamhet i Levide socken och främja kapitalförsörjningen för näringsverksamhet etablerad i Levide socken samt ävensom idka välgörande verksamhet i form av stipendier, bidrag och övrigt till behövande bosatta i Levide socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lingströms Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:802482-0253
Adress:
  • Levide Gärdarve 119 E
  • 62353 Hemse
Telefonnummer:730237239
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS