ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Detta genom att stödja personer, organisationer, företag och stiftelser som arbetar med humanitärt och socialt arbete, integration, religiöst arbete, barn och ungdomar, nationellt som internationellt, där ändamålet är att:  Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.  Främja flyktingars utbildning och integration i samhället.  Främja berömvärda insatser inom kristet socialt arbete och utbildning.  Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.  Samverka med andra stiftelser och fonder.  Dela ut stipendium till personer som har betytt mycket för behövande barn/ungdomar. Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet, men först efter att sedvanlig ansökan godkänts av Länsstyrelsen. Stiftelsen ska genom att ta emot medel samarbeta med andra stiftelser, företag, institutioner och organisationer eller på annat sätt generera de medel som erfordras uppfylla ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:lnsamlingsstiftelsen Ericsson – Vinternatt
Organisationsnummer:802481-5402
Adress:
  • Jonatan Ericsson
  • Felixvägen 5 A
  • 178 38 Ekerö
Telefonnummer:070 74 09 111
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS