ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja organisationer som verkar för att rädda och bevara natur och kultur samt att främja organisationer som arbetar för utvecklingen mot en fredligare värld. Främjandet av stiftelsens ändamål ska ske genom att Stiftelsens utdelningsbara medel fördelas mellan organisationer som har en målsättning att rädda och bevara natur och kultur samt organisationer som arbetar för fred. Utdelning för ovan angivna ändamål ska utbetalas efter självständigt beslut utan krav på föregående ansökan. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av stiftelsens medel som stiftelsens kapital. Kapitalet får dock inte förbrukas med mindre än att stiftelsen uppfyller kraven på varaktighet enligt stiftelselagen. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen under en tidsrymd om minst 25 år och högst 30 år från och med bildandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lindsténska stiftelsen
Organisationsnummer:802481-8711
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • Blasieholmstorg 12
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS