ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att i Nordeakoncernen främja forskning, utveckling och studier i ledarskap.

Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att årligen utdela stipendier till ett antal yngre chefer anställda i Nordeakoncernen som visat prov på gott ledarskap, i flera dimensioner. En jämn könsfördelning bland stipendiaterna bör eftersträvas. Nordeas koncerchef och verkställande direktör skall tillsammans med Nordeas personaldirektör vara styrelsen behjälplig med att finna lämpliga kandidater.

Syftet med bidragsgivningen bör vara att finansiera anställdas deltagande i relevanta kurser, program, seminarier, studiebesök eller liknande anordnade av kvalificerade aktörer/organisationer/intressenter eller motsvarande utanför stipendiatens hemland inom ramen för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lars G Nordströms stiftelse
Organisationsnummer:802425-7233
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst H103
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:01-1569173
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS