ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges en fjärdedel av den årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium. Stipendiet utbetalas terminsvis. Stipendiet tilldelas medlem av Södermanlands-Nerikes Nation, som är bördig från Södermanland och som på grund av ådagalagd flit och intresse för studier, samt sina levnadsförhållanden i övrigt visat sig förtjänt av erkännande och uppmuntran. Stipendiet utdelas för två terminer i taget med början från vt 1960. En och samma stipendiat får uppbära stipendiet i högst fyra terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landskamrerare Plomans stipendiefondstiftelse
Organisationsnummer:802480-7045
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS