ÄNDAMÅL

Kompetente att erhålla stipendiet äro medellöse teologie studerande af Uplands nation, hvilka gjort sig kända för ordentlighet, allvar och flit. Stipendiet innehafes i tre år med vilkor, att stipendiaten ställer sig tillefterrättelse,hvad angående närvaro vid Universitetet samt skyldighet att svara vid stipendiaupprop äfvensom för öfrigt är eller kan blifva för stipendiater i allmänhet stadgadts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kyrkoherden Erik Sjödahls stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3159
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS