ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig kommersiell och företagsekonomisk forskning med inriktning mot det finansiella området samt kooperativ utveckling. för stiftelsens ändamål äger efter styrelsens beslutande såväl kapital som avkastning tas i anspråk, dock med den begränsning att stiftelsens tillgångar ej må underskrida 10.000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landshypoteks forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802410-3700
Adress:
  • Regeringsgatan 48, Box 140 92
  • 104 41 Stockholm
Telefonnummer:08-759 04 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS