ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att genom utdelande av ett eller flera stipendier till meriterade idrottsutövande kvinnor och män – aktiva såväl som idrottsledare – främja idrottsintresset inom sparbankens verksamhetsområde. Stipendium skall även kunna tilldelas idrottslag. Juryn bör över åren sträva efter en god spridning såväl mellan könen som över bredden av idrottsgrenar. Den idrottsliga prestation som är föremål för juryns bedömning skall – med undantag för år 1987 – ha utförts i tiden mellan de årliga jurysammanträdena. Till förfogande för utdelning står 80 procent av fondens nettoavkastning för det gångna året. återstoden läggs till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lundabygdens Sparbanks idrottsstipendiefond
Organisationsnummer:802480-3721
Adress:
  • Swedbank AB
  • Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS