ÄNDAMÅL

[…]hvaraf årliga räntan utgår till en Medicine Candidat, hvilken af Medicinska fakulteten för hvarje år utses.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L.M. Altins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1856
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:0185-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS