ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som följer av landstingets ansvar inom Västmanlands län. Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Inriktningen är att bidrag till forskning och utveckling av innovationer inom landstinget kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda hos utförare med avtal med landstinget. Även verksamheter inom landstinget kan ansöka om bidrag. Till stiftelsens ändamål ska i första hand den löpande avkastningen användas. Stiftelsens ursprungliga kapital ska anses vara bundet kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Landstinget Västmanlands stiftelse för forskning och innovationer (Mistelfonden)
Organisationsnummer:802479-9978
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • Landstingshuset
  • 721 89  Västerås
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS