ÄNDAMÅL

[…] räntan, såsom årligt underhåll tilldela någon skicklig och behöfvande Studerande skiftevis af Östgötha och Stockholms Nationer, hvarvid dock de, som med mig eller min kära hustru äro besläktade och i öfrigt med deras obesläktade medsökande lika skicklige och behöfvande äga företräde; dock må ett sådant understöd ej längre än fyra år af någon åtnjutas;

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:L. Reimers stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3035
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS