ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att, på en internationell nivå- bedriva humanitär hjälpverksamhet- bekämpa fattigdom- utföra hjälpinsatser i katastrofdrabbade områden- utföra hjälpinsatser för utsatta barn och vuxna- bedriva utbildning i linje med dessa ändamålInsamlingsstiftelsens arbete ska vara till förmån för alla människor, oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller politisk övertygelse.Stiftelsen ska fondera tio procent av insamlade medel varje räkenskapsår. Medlen ska placeras i syfte att användas inom ramen för stiftelsens ändamål vid tillfällen när extra hjälpinsatser är påkallade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kurdistan Children´s Relief Fund, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-5018
Adress:
  • Granelidsvägen 24 B
  • 756 55 Uppsala
Telefonnummer:736813336
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS