ÄNDAMÅL

[…]avkastningen från fonden ska utdelas vartannat år i form av stipendier till förtjänta studenter på C-nivån […] som lagt fram sina uppsatser på C-seminariet under de två nästförgångna åren (med tidsgräns vid 1/11). Om det finns förtjänta kandidater av vardera könet, skall den ena stipendiaten vara kvinnlig, den andra manlig. Stipendierna skall ej vara föremål för ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kurt Ågrens minnesstiftelse
Organisationsnummer:817604-4280
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS