ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att bedriva humanitär hjälpverksamhet i Kurdistan och närliggande områden till förmån för utsatta barn samt att bekämpa barnfattigdom i form av katastrofhjälp och andra hjälpinsatser samt också bedriva egen volontärverksamhet i Kurdistan och närliggande områden. Insamlingsstiftelsens arbete ska vara till förmån för alla utsatta barn, oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller politisk övertygelse.Stiftelsen ska fondera tio procent av insamlade medel varje räkenskapsår. Medlen ska placeras i syfte att användas inom ramen för Stiftelsens ändamål vid tillfällen när extra hjälpinsatser är påkallade. Stiftelsen ska vidare utbilda volontärer och andra hjälparbetare i Sverige innan de ska åka ned för biståndsarbete på plats i Kurdistan och närliggande områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kurdistan Children´s Fund, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-0222
Adress:
  • Granelidsvägen 24B
  • 756 55 Uppsala
Telefonnummer:073-6813336
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS